Mjesto održavanja događaja
Online
Početak
Završetak
Kratak opis

Obilježavanje Međunarodnog dana žena u okviru projekta EPAS na platformi Zoom, a na temu: Stanje ženskih, prava u Hrvatskoj i Europi, položaj žena u politici i znanosti te odnos prema ženama na položajima moći.