Mjesto održavanja događaja
Gimnazija, Požega
Početak
Završetak
Kratak opis

Na današnji dan 1844. godine rođen je hrvatski književni povjesničar i prevoditelj Armin Pavić. Pavić je studij klasične filologije i slavistike završio u Beču 1864. godine. Radio je kao gimnazijski profesor, a od 1877. bio je profesor hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je bio i dekan (1882. – 83. i 1894. – 95), zatim i rektor Sveučilišta (1896. – 97.), redoviti član JAZU-a (od 1874.) i saborski zastupnik (1884. – 1906.). Objavljivao je kazališne i književne kritike u mnogim časopisima, najčešće u Viencu, a za ediciju Stari pisci hrvatski priredio je djela Ivana Gundulića i Junija Palmotića. Jedan je od značajnijih književnih povjesničara starijega naraštaja, koji se odmaknuo od usko filološkoga pristupa književnoj građi i krenuo putem sustavnijega književnopovijesnog istraživanja. Od njegova prevoditeljskoga rada treba istaknuti prijevode Anakreontove lirike u Viencu te vrstan prijevod Aristotelove Poetike s iscrpnim komentarima.