1.  Radno vrijeme ustanove je od 7:00 do 15:00 sati, sa strankama je od 8:00 do 14:00 sati.

2.  Svaku promjenu radnog vremena Gimnazija, Požega će objaviti na mrežnim stranicama i

     na vidljivom mjestu na ulazu u službene prostore Gimnazije, Požega.