GIMNAZIJA, POŽEGA
DR. FRANJE TUĐMANA 4/a
OIB:11447004517
KLASA: 112-01/23-01/23
URBROJ: 2177-23-01/1-23-3
Požega, 9. listopad 2023. godine

 

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA NJEMAČKOG JEZIKA (NA ODREĐENO, NEPUNO RADNO VRIJEME – 6 SATI TJEDNO, 3 SATA NASTAVE) KOJE JE ŠKOLI UPUTIO UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za popunjavanje radnog mjesta nastavnika njemačkog jezika na određeno i nepuno vrijeme (6 sati tjedno) obavještava kandidate koje je školi uputio Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport Požeško-slavonske županije kako će se testiranje (pisani dio) održati dana 13. listopada 2023. godine s početkom u 9:30 sati u prostorijama Gimnazije, Požega, Dr. Franje Tuđmana 4/A.

Lista kandidata koji mogu pristupiti testiranju te razgovoru (intervjuu) bit će objavljeni na web stranici Škole nekoliko dana prije testiranja. Pri dolasku na testiranje svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u daljnjem postupku popunjavanja radnog mjesta nastavnika njemačkog jezika.

 

1.  RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

PISANA PROVJERA ZNANJA – provjera znanja bitnih za rad nastavnika njemačkog jezika.

IZVORI ZA PROVJERU ZNANJA:

  1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“, br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22)
  2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10., 82/19., 43/2020., 100/2021)

RAZGOVOR (INTERVJU) S KANDIDATIMA – o interesu, ciljevima i motivaciji za rad na radnom mjestu nastavnika njemačkog jezika u školi te rezultatima ostvarenim u dosadašnjem radu.

Pisana provjera znanja – testiranja vrednuje se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio ako je na pisanoj provjeri (testiranju) ostvario najmanje 50% bodova. Kandidati koji zadovolje na pisanoj provjeri imaju pravo pristupiti razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom, koji će se održati dana 13. listopada 2023. godine, s početkom u 10:45 sati u prostorijama Gimnazije, Požega, Dr. Franje Tuđmana 4/A.

Kandidat na razgovoru (intervjuu) može ostvariti ukupno 10 bodova, koji se pribrajaju ukupnom rezultatu ostvarenom na pisanom dijelu testiranja.

 

2.  PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet.

2.  Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

3.  Za pismenu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od provjere znanja bitnih za rad nastavnika njemačkog jezika. Pisana provjera znanja ukupno traje 45 minuta. 

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

- koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja,

- razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov test provjere znanja Povjerenstvo neće ocjenjivati te će se smatrati da je kandidat odustao od sudjelovanja u postupku popunjavanja radnog mjesta nastavnika njemačkog jezika.

4. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interes, ciljeve i motivaciju istih za rad na radnom mjestu nastavnika njemačkog jezika, kao i rezultate ostvarene u dosadašnjem radu.

5. Nakon provedbe intervjua, Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru (intervju).

6. Povjerenstvo dostavlja ravnateljici izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru, a ravnateljica odlučuje o zasnivanju radnog odnosa s izabranim kandidatom uz prethodnu suglasnost Školskog odbora.

 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA