GIMNAZIJA, POŽEGA
DR. FRANJE TUĐMANA 4/a

OIB: 11447004517
KLASA: 112-02/23-01/8
URBROJ: 2177-23-01/1-23-8
Požega, 6. listopada 2023.

POZIV NA TESTIRANJE
ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA ENGLESKOG JEZIKA

Natječaj za radno mjesto nastavnika engleskog jezika (na određeno i puno radno vrijeme od 40 sati tjedno) objavljen je 26. rujna 2023. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije, Požega te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto nastavnika engleskog jezika, na određeno i puno radno vrijeme, mogu pristupiti sljedeći kandidati koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

  1. MARTA I.

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

Pisana provjera znanja bitnih za rad nastavnika engleskog jezika provest će se dana 12. listopada 2023. godine u 10:00 sati u prostorijama Gimnazije, Požega. Pisana provjera znanja – testiranja vrednuje se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio ako je na pisanoj provjeri (testiranju) ostvario najmanje 50% bodova.

Razgovor (intervju) s kandidatima – o interesu, ciljevima i motivaciji za rad na radnom mjestu nastavnika engleskog jezika.

Kandidati koji zadovolje na pisanoj provjeri imaju pravo pristupiti razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom koji će se održati dana 12. listopada 2023. godine s početkom u 12:45 sati u prostorijama Gimnazije, Požega, Dr. Franje Tuđmana 4/a.

 

IZVORI ZA PROVJERU ZNANJA:

  1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“, br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22)
  2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10., 82/19., 43/2020., 100/2021)

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata