GIMNAZIJA, POŽEGA

DR. FRANJE TUĐMANA 4/a

OIB: 11447004517

KLASA: 112-01/23-01/23

URBROJ: 2177-23-01/1-23-5

Požega, 9. listopada 2023.

 

POZIV NA TESTIRANJE

ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA NJEMAČKOG JEZIKA

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata koje je školi uputio Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport Požeško-slavonske županije je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto nastavnika njemačkog jezika, na određeno i nepuno radno vrijeme (3 sata nastave, 6 sati tjednih zaduženja), mogu pristupiti sljedeći kandidati:

  1. Josipa P. R

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

Pisana provjera znanja bitnih za rad nastavnika njemačkog jezika provest će se dana 13. listopada 2023. godine u 9:30 sati u prostorijama Gimnazije, Požega. Pisana provjera znanja – testiranja vrednuje se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio ako je na pisanoj provjeri (testiranju) ostvario najmanje 50% bodova.

Razgovor (intervju) s kandidatima – o interesu, ciljevima i motivaciji za rad na radnom mjestu nastavnika njemačkog jezika.

Kandidati koji zadovolje na pisanoj provjeri imaju pravo pristupiti razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom koji će se održati dana 13. listopada 2023. godine s početkom u 10:45 sati u prostorijama Gimnazije, Požega, Dr. Franje Tuđmana 4/a.

 

IZVORI ZA PROVJERU ZNANJA:

  1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“, br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22)
  2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10., 82/19., 43/2020., 100/2021)

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

OBAVIJEST O IZMJENI TERMINA ODRŽAVANJA PISANOG I USMENOG DIJELA TESTIRANJA

Obavještavaju se kandidati koje je školi uputio Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport Požeško-slavonske županije kako će se pisana provjera znanja za radno mjesto nastavnika njemačkog jezika održati u 8:00 sati, a usmena provjera znanja u 14:05 sati u uredu tajnika.