GIMNAZIJA, POŽEGA
DR. FRANJE TUĐMANA 4/a

OIB: 11447004517
KLASA: 112-02/23-01/5
URBROJ: 2177-23-01/1-23-10
Požega, 9. listopada 2023.

POZIV NA TESTIRANJE
ZA RADNO MJESTO SPREMAČICE

Natječaj za radno mjesto spremačice (na određeno i puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, zamjena za bolovanje) objavljen je 26. rujna 2023. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije, Požega te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto spremačice, na određeno i puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, mogu pristupiti sljedeći kandidati koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

  1. Romana B.
  2. Marija V.

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

Pisana provjera znanja bitnih za rad spremačice  provest će se dana 12. listopada 2023. godine u 8:00 sati u prostorijama Gimnazije, Požega. Pisana provjera znanja – testiranja vrednuje se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio ako je na pisanoj provjeri (testiranju) ostvario najmanje 50% bodova.

Razgovor (intervju) s kandidatima – o interesu, ciljevima i motivaciji za rad na radnom mjestu spremačice

Kandidati koji zadovolje na pisanoj provjeri imaju pravo pristupiti razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom koji će se održati dana 12. listopada 2023. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Gimnazije, Požega, Dr. Franje Tuđmana 4/a.

 

IZVORI ZA PROVJERU ZNANJA:

  1. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (Narodne novine br. 2/2011)
  2. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14118/14154/14 94/1896/18)
  3. Etički kodeks Gimnazije, Požega

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata