U ponedjeljak, 13. studenoga, magistra medicinske biokemije Josipa Raguž održala predavanje za maturante naše Gimnazije u povodu obilježavanja Europskog dana laboratorijske medicine i Svjetskog dana dijabetesa.

Danas ne postoji osoba koja barem jednom nije bila upućena na neku laboratorijsku pretragu. Najčešće je to analiza krvi ili urina kako bi se što preciznije dobila potencijalna dijagnoza, spriječilo razvoj bolesti ili pratila uspješnost terapije. Gotovo sva medicinska dijagnostika započinje laboratorijskim pretragama, stoga je suvremeno opremljen laboratorij te stručno i odgovorno osoblje iznimno važan dio modernog zdravstvenog sustava.

Upravo o važnosti medicinske biokemije u okviru zdravstvenoga sustava našim je maturantima govorila magistra medicinske biokemije i zaposlenica Medicinsko biokemijskoga laboratorija Sablek u Požegi, Josipa Raguž, i to u povodu obilježavanja Europskog dana laboratorijske medicine (5. studenoga) ispred stručnih društava EFLM (Europska federacija za kliničku kemiju i laboratorijsku medicinu) i HDMBLM (Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu).

Gostujuća predavačica našim je maturantima ujedno predstavila Farmaceutsko-biokemijski fakultet, govorila o stručnim kompetencijama koje se stječu završetkom navedenoga fakulteta i mogućnostima zapošljavanja nakon završetka studija.

1

Dio predavanja bio je posvećen i Svjetskom danu dijabetesa koji se obilježava svake godine 14. studenoga, s naglaskom na ulogu laboratorija u dijagnostici i praćenju pacijenata.

2

Maturanti su na taj način dobili potrebne informacije o potencijalnom budućem studiju i osvijestili važnost medicinske biokemije u okviru suvremenoga zdravstvenog sustava.

3

Tekst: Nataša Puljašić, prof.

Foto: Karlo Hruškar