Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16.) i članka 25. Statuta Gimnazije, Požega, Dr. Franje Tuđmana 4/a, na prijedlog ravnatelja Školski odbor na sjednici održanoj 12. travnja 2017. godine donio je Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.

 

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16.) i članka 25. Statuta Gimnazije, Požega, na prijedlog ravnateljice Školski odbor na 44. sjednici održanoj 26. travnja 2019. godine donio je Odluku o dopuni Pravilnika o provedbi postupka javne nabave.