Anita Katić, prof.

034/316-750
ravnateljica

Rođena je 3. prosinca 1974. godine u Požegi. Osnovnu je školu završila u Kutjevu, a jezičnu gimnaziju u našoj Gimnaziji. Studirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za kroatistiku i stekla zvanje profesora hrvatskog jezika i književnosti. Na prvoj je godini studiranja dobila Rektorovu nagradu za najbolji studentski rad Odjeci starine (lirske narodne pjesme i napjevi iz Šumanovca i Vetova).

Radni je vijek započela u svojoj Osnovnoj školi Zdenka Turkovića Kutjevo još kao apsolventica gdje je bez prekida radila kao učiteljica Hrvatskoga jezika sve do imenovanja ravnateljicom Gimnazije. Kroz svoj je rad napredovala do zvanja izvrsnoga savjetnika, a obnašala je dužnost voditeljice Županijskog stručnog vijeća za izvannastavne aktivnosti Požeško-slavonske županije, te od 2018. godine vodi Županijsko stručno vijeće učitelja Hrvatskoga jezika Požeško-slavonske županije.

Organizirala je brojne stručne skupove, a 2021. godine je vodila županijski projekt poticanja čitanja u sklopu Godine čitanja pod nazivom Skitam se i čitam (Čitamo na najljepšim mjestima zavičaja) u koji se, po načelu dobrovoljnosti, uključilo mnogo osnovnih škola.

Održala je brojna predavanja o različitim temama na županijskim stručnim vijećima učitelja Hrvatskoga jezika u različitim županijama, na stručnim vijećima učitelja razredne nastave i vjeroučitelja te učitelja i nastavnika fizike. Neke od tema su: o radu s djecom s teškoćama u učenju i prilagodbi materijala za rad po prilagođenom programu u nastavnom predmetu Hrvatski jezik, o govornoj (ne)kulturi, o komunikaciji, o dramskim metodama i postupcima u nastavi hrvatskoga jezika i izvannastavnim aktivnostima, o primjeni digitalnih alata u nastavi, o inovativnim metodama u poučavanju književnosti te o popularnoj kulturi u nastavi Hrvatskoga jezika.

Stalno se usavršava sudjelovanjem u radu mnogih stručnih skupova, radionica, seminara, simpozija i projekata, osobito onih vezanih za dramsko-pedagoški i stručni rad s djecom te uz različite međupredmetne teme (GOO i sl.).

Dvadesetak je godina uspješno vodila dramsko-recitatorsku skupinu i pripremala jezično darovite učenike za sudjelovanje na svim razinama natjecanja u poznavanju hrvatskoga jezika na kojima učenici kontinuirano postižu zapažene rezultate na županijskim smotrama i natjecanjima, a sudjelovala je i u brojnim Erasmus projektima.

Od početka učiteljske karijere, sudjeluje u organizaciji priredaba i kulturnog života svoje Škole i lokalne zajednice. Redovito predano sudjeluje u organizaciji i provedbi kulturnih priredaba u okviru Dana Općine Kutjevo, Kutjevu za njegov dan, surađuje s Udrugom kutjevačkih vinara u njihovim aktivnostima, od svečanog otvaranja Trga graševine, Festivala graševine i Vincelova do Martinja, te s čuvarima folklorne tradicije kraja u priredbama poput Bekteških susreta. Kao predstavnica Škole, bila je član tima za izradu interpretacijskog plana za izgradnju muzejskog prostora i interpretacijskog centra Kuća graševine. Za uspješnu suradnju s lokalnom zajednicom i promicanje imena grada Kutjeva, dobila je Godišnje priznanje Grada Kutjeva za razvoj društvenih odnosa, obrazovanja, kulture i drugih javnih djelatnosti 2014. godine.

Od 2019. godine je uključena u projekte izrade udžbenika, digitalnih obrazovnih sadržaja, scenarija poučavanja i ostalih metodičkih materijala u okviru Cjelovite kurikularne reforme i Škole za život, a od ožujka 2022. godine predsjedava Ogrankom Matice hrvatske u Požegi.

Poslovi i zadaće
-
Radni prostor
-
Radno vrijeme
-
-
-