Dragan Siluković, prof.

034/316-762
nastavnik, razrednik, savjetnik
geografija, povijest
1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 1. G, 4. A, 4. B, 4. E

Nastavnik, profesor savjetnik (izvodi nastavu povijesti četrnaest nastavnih sati  i geografije šest nastavnih sati tjedno). Poslove i zadatke obavlja sukladno Pravilniku o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi, a glavne zadaće su mu:

 1. stručno-metodička priprema
 2. razredničko administrativni poslovi
 3. stručno usavršavanje
 4. planiranje i vođenje ekskurzija
 5. suradnja s roditeljima
 6. rad u stručnim tijelima škole i izvan škole
 7. poslovi u okviru provođenja državne mature ili ispita državne mature u školskoj ustanovi
 8. rad u stručnim povjerenstvima 
 9. kulturne aktivnosti škole te izvannastavne aktivnosti.

 

Poslovi i zadaće
 • član projektnog tima za izradu novih školskih mrežnih stranica
 • član projektnog tima za izradu monografije Gimnazije u Požegi
 • nastava povijesti u 1. razredu svih programa i 4. razredu prirodoslovno – matematičke gimnazije te nastava geografije u 4. razredu prirodoslovno – matematičke i jezične gimnazije
 • voditelj projektnog tima za organizaciju Susreta studenata i učenika 
 • voditelj projektnog tima Značaj Domovinskog rata za postanak i razvoj Republike Hrvatske
Radni prostor
 • učionice: geografija, povijest, povijest/geografija, fizika 2, glazbena umjetnost
 • telefon: (034) 316-762
Radno vrijeme
 • nastava geografije i povijesti:  8:00 - 14:05
 • informacije i konzultacije: petkom 12:30 - 13:15
-
-