Ante Premužić (Izvor: https://hrcak.srce.hr/file/191838)

Ante Premužić

Osnivač i pokretač
Kobaš (Slavonski Kobaš), 11. 01. 1889.
Zagreb, 30. 11. 1979.
Znanost
1919. - 1990.

Hrvatski šumarski stručnjak. Maturirao u požeškoj gimnaziji 1909. Diplomirao šumarstvo 1913. na Šumarskoj akademiji u Zagrebu. Građevinski referent i direktor Direkcije šuma u Sušaku; na toj je dužnosti projektirao i izveo šumske ceste i planinarsko-turističke staze na Velebitu. Bio je inicijator i realizator najduljega velebitskoga puta, tzv. Velebitske transverzale, u duljini od 65 km, po njem nazvanoga Premužićeva staza, te niza putova na Krku, Rabu, Mljetu i na području nacionalnoga parka Plitvička jezera. Od 1935. u Odjelu za šumarstvo Banske uprave u Zagrebu, gdje je radio na uređenju bujica (Vrapče, Šestine, Požeška dolina, Vinodol i dr.), a od 1948. do umirovljenja 1950. radio u Saveznom institutu za pošumljavanje i melioraciju krša u Splitu. Bio je poznavatelj krškoga područja i zaslužan je za turizam i planinarstvo Hrvatske. Objavio je veći broj stručnih radova i članaka. Odlikovan je zlatnim znakom Planinarskoga saveza bivše Jugoslavije.

Izvor: Hrvatska enciklopedija