Ante Schwarz

Doktor znanosti
Požega, 25. 12. 1832.
Zagreb, 26. 02. 1880.
Znanost
1849. - 1918.

Ante Schwarz hrvatski je liječnik. Niže razrede gimnazije pohađao je u Požegi, a maturirao je u Zagrebu. Završivši 1857. studij medicine u Beču, od 1864. djelovao je kao županijski liječnik u Križevcima, a od 1869. u Varaždinu. Od 1875. do kraja života bio je tajnik Odsjeka za zdravstvo Zemaljske vlade, radeći na mnogim problemima javnoga zdravstva i redigirajući niz značajnih zdravstvenih uredaba. Njegovom je zaslugom u Zagrebu 1877. bilo osnovano Primaljsko učilište i Zemaljsko rodilište, a 1879. Zavod za umobolne u Stenjevcu (danas Psihijatrijska bolnica Vrapče). Bio je predsjednik Zbora liječnika Hrvatske (1877. – 78.) te osnivač i prvi urednik Liječničkoga vijesnika. Bavio se hrvatskim medicinskim nazivljem, koje je uvrstio u svoje glavno djelo Opisna anatomija ili razudbarstvo čovječjega tiela (1873. – 74). To je prvo veće znanstveno medicinsko djelo na hrvatskom jeziku, zamišljeno kao udžbenik za predviđeni medicinski fakultet u Zagrebu.

  • Opisna anatomija ili razudbarstvo čovječjega tiela (1873. – 74.)