Antun Radić

Doktor znanosti
Trebarjevo Desno, 11. 06. 1868.
Zagreb, 10. 02. 1919.
Umjetnost
1849. - 1918.

Profesor u Gimnaziji  bio je i  Antun Radić, koji negdje devedesetih godina 19. stoljeća upravo ovdje doživljava političku epizodu, koja ga je stajala službe. Jedan njegov učenik govorio je nešto u prilog mađarske politike na ovom prostoru, a Radić mu je, u svom hrvatskom oporbenjačkom zanosu, odgovorio da Mađari nemaju tu što tražiti, da oni zapravo i nisu europski narod i da tu ne spadaju, ta ga je izjava koštala radnog mjesta.  Antun Radić je hrvatski etnolog, političar i publicist. Slavistiku i klasičnu filologiju studirao je u Zagrebu i Beču (1888. – 92.), a 1892. doktorirao je u Zagrebu tezom iz hrvatske književnosti. Od 1892. do 1897. predavao je u gimnazijama u Osijeku, Požegi, Varaždinu i Zagrebu, a 1897. – 1901. uređivao je Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, prvi hrvatski etnološko-folkloristički časopis u izdanju JAZU. God. 1899. pokrenuo je DomList hrvatskomu seljaku za razgovor i nauk, prvi hrvatski časopis namijenjen seljaštvu, i uređivao ga do 1904., ispunjavajući ga uglavnom svojim prilozima. Isticao je potrebu osnivanja političke stranke koja bi zastupala interese seljaka pa je 1904. zajedno s bratom Stjepanom osnovao Hrvatsku pučku seljačku stranku (HPSS).

  • Osnova za sabiranje i proučavanje građe o narodnom životu (1897.)
  • Hrvati i Magjari ili Riečka rezolucija od 3. X. 1905. s gledišta evropske, pučke i realne politike (1905.)
  • Matica Hrvatska (1906.)