August Harambašić

August Harambašić

Pisac, publicist
Donji Miholjac, 14.07.1861.
Stenjevec, Zagreb, 16.07.1911.
Umjetnost
1849. - 1918.

Hrvatski književnik, prevoditelj i publicist. U Novoj Gradiški pohađa osnovnu školu, a gimnaziju u Osijeku od 1871. gdje je završio 1. i 2. razred, a zatim zbog očeve bolesti odlazi u Požegu, gdje ostaje do 7. razreda gimnazije. 7. i 8. razred gimnazije završava u Osijeku, gdje je maturirao 1879. godine. Pravo je studirao u Beču i Zagrebu; diplomirao je 1884., a doktorirao 1892. Bio je pripadnik Stranke prava i njezin književni glasnogovornik. Već u studentskim godinama djelovao je kao slobodni književnik te uređivao pravaški književni časopis Hrvatska vila (1882./83.), a zatim i Balkan (1886.). Nakon završetka studija radio je neko vrijeme u odvjetničkoj kancelariji J. Franka. Triput je biran za zastupnika u Hrvatskom saboru. Zbog književne i političke djelatnosti bio je višekratno zatvaran. Izabran je za prvoga tajnika Društva hrvatskih književnika (1900.). God. 1909., već bolestan, prihvatio je službu tajnika Zemaljske vlade u Odjelu za bogoštovlje, što su njegovi stranački prijatelji doživjeli kao izdaju pravaštva. Umro je u duševnoj bolnici.

Prve pjesničke radove objavljivao je u Viencu od 1879. Književnu karijeru napustio je 1902. Vrhunac popularnosti doživio je 1880-ih i početkom 1890-ih kada su mu mnogobrojne pjesničke zbirke donijele status vodećega hrvatskog pjesnika. Pisao je i pjesme i priče za djecu, operna libreta (Zlatka, 1885; Armida, 1896) za I. Zajca i političke članke. Najznačajniji su mu prijevodi protuturskih pjesama H. Boteva i drugih pjesnika (Bugarske pjesme, 1886.) i Pjesničkih pripovijesti T. Ševčenka (1887.). Pjesnički opus obilježen je ponajviše ljubavnom lirikom jednostavne strukture te duljim domoljubnim pjesmama pravaškoga idejnog usmjerenja. Posljednji je predstavnik preporodne budničarske lirike, što je dovelo do pada popularnosti i obezvrjeđivanja njegova djela s dolaskom mlađega modernog naraštaja.

Izvor:

enciklopedija.hr

OŠ "August Harambašić" Donji Miholjac

 

  • Ružmarinke (1882.)
  • Slobodarke (1883.)
  • Sitne pjesme (1886.)
  • Nevenke (1892.)
  • Izabrane pjesme (1895.)
  • Pjesničke pripovijesti (1889.)