Dane Gruber

Dane Gruber

Doktor znanosti, Sveučilišni profesor
Senj, 17.06.1856.
Zagreb, 21.03.1927.
Znanost
1849. - 1918., 1919. - 1990.

Hrvatski povjesničar. Studirao povijest i zemljopis na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1874. – 78.), a doktorirao 1889. Radio kao asistent arheološkog odsjeka zagrebačkoga Zemaljskog muzeja (1875. – 79.), gimnazijski profesor u Bjelovaru, Zagrebu i Požegi (1879. – 1910.), a od 1910. na Filozofskom fakultetu, gdje se 1902. habilitirao za privatnog docenta, potom bio izvanredni profesor od 1909., a umirovljen 1916. God. 1919. imenovan honorarnim docentom, 1920. ponovno je gimnazijski profesor te srednjoškolski ravnatelj 1921. – 24/25. Od 1927. redoviti član JAZU.

Izvor: enciklopedija.hr

  • Povijest rusko-turskih ratova (1877.)
  • Borba Hrvata sa Turci: od pada Sigeta do mira Žitva-Doroškoga: 1566–1606 (1879.)
  • Orografska razgloba Balkanskoga poluotoka (članak u Izvješću o Kralj. velikoj gimnaziji u Požegi za školsku godinu 1882./83.)
  • Vojevanje Ljudevita I. u Dalmaciji sa hrvatskimi velmožami i sa Mletčani od početka njegova vladanja pa do osamgodišnjega primirja sa Mletčani: 1342–1348 (1888.)
  • Borba Ludovika I. s Mlečanima za Dalmaciju : (1348-1358) (1903.)
  • Davni Slaveni i njihova pradomovina (1907.)
  • Povijest Istre (1924.)