David Bogdanović

David Bogdanović

Doktor znanosti
Brod na Savi (Slavonski Brod), 11. 05. 1869.
Zagreb, 07. 03. 1944.
Umjetnost
1849. - 1918., 1919. - 1990.


Filolog, povjesničar književnosti. Gimnaziju završava u Požegi, diplomira slavistiku i klasičnu filologiju te doktorira na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Kao srednjoškolski profesor službuje u Bjelovaru, Zemunu, Petrinji, Požegi, Osijeku, Karlovcu i Zagrebu. Povjerenik je u upravno-prosvjetnoj službi, a radi i u Ministarstvu prosvjete. Ravnatelj je i povremeni predavač u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Bavi se priređivanjem djela hrvatskih i srpskih pisaca. Kao sljedbenik filološke škole, pozitivističkim metodološkim postupcima usustavljuje književnu građu pojedinih književnih razdoblja bez znatnijih kritičkih i interpretativnih postupaka. Član je Matice hrvatske, dopisni član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, član Društva hrvatskih književnika i predsjednik Družbe Sv. Ćirila i Metoda za potpomaganje kulturnih i prosvjetnih ustanova u Istri.

Izvor: Brodensia, zavičajna zbirka

  • Sredovječna crkvena drama i oberammergauske igre (1910.)
  • Pregled književnosti hrvatske i srpske (1914.-1919.)
  • Antologiju hrvatske lirike (1924.)
  • Jagić u svojim "Spomenima" (1940.)

Ostala djela