Dubravko Jelčić

Akademik, Doktor znanosti
Požega, 06. 11. 1930.
Zagreb, 28. 02. 2020.
Umjetnost
1919. - 1990., 1991. - danas

Istaknuti je književni teoretičar. Gimnaziju je polazio u Požegi i Slavonskom Brodu gdje i maturirao. Studij hrvatskoga jezika i jugoslavenske književnosti završio je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je obranio doktorat o Josipu Kosoru. Tri godine bio je viši znanstveni suradnik i znanstveni savjetnik u Zavodu za književnost i teatrologiju. Objavio je mnoštvo književnih i književnokritičkih radova, znanstvenih studija i monografija te stotinjak knjiga o hrvatskim piscima 19. i 20. st. Bio je član uredničkog vijeća Pet stoljeća hrvatske književnosti, a danas je jedan od pokretača i izvršnih urednika Stoljeća hrvatske književnosti. Od 1988. godine je urednik Akademijina književnoga časopisa Forum, a od 1998. godine njegov tajnik. Dobio je Nagradu »Vladimir Nazor« za životno djelo (2016.).

 • Poraz pobjednika (1962.)
 • August Šenoa njim samim (1966.)
 • Teme i mete (1969.)
 • Za i protiv (1971.)
 • Vallis aurea (1977.)
 • Hrvatski narodni književni preporod (1978.)
 • Strah (1994.)
 • Pozicije i (o)pozicije (1995.)
 • Politika i sudbine (1995.)
 • Pripravni za problem? (1999.)
 • Na istoj crti (2003.)
 • 100 krvavih godina: XX. stoljeće u hrvatskoj povijesti (2004.)
 • Pisma iz života (2009.)
 • Dnevnik od rujna do rujna 1989–1990 (1991.)
 • Nasilje žalosnih uspomena (2012.)