Dubravko Jelčić

Akademik, Doktor znanosti
Požega, 06. 11. 1930.
Umjetnost
1919. - 1990., 1991. - danas

Istaknuti je književni teoretičar. Gimnaziju je polazio u Požegi i Slavonskom Brodu gdje i maturirao. Studij hrvatskoga jezika i jugoslavenske književnosti završio je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je obranio doktorat o Josipu Kosoru. Tri godine bio je viši znanstveni suradnik i znanstveni savjetnik u Zavodu za književnost i teatrologiju. Objavio je mnoštvo književnih i književnokritičkih radova, znanstvenih studija i monografija te stotinjak knjiga o hrvatskim piscima 19. i 20. st. Bio je član uredničkog vijeća Pet stoljeća hrvatske književnosti, a danas je jedan od pokretača i izvršnih urednika Stoljeća hrvatske književnosti. Od 1988. godine je urednik Akademijina književnoga časopisa Forum, a od 1998. godine njegov tajnik. 

  • Poraz pobjednika (1962.)
  • August Šenoa njim samim (1966.)
  • Teme i mete (1969.)
  • Za i protiv (1971.)
  • Vallis aurea (1977.)
  • Hrvatski narodni književni preporod (1978.)