Fran Gundrum-Oriovčanin (Izvor: enciklopedija.hr)

Fran Gundrum-Oriovčanin

Osnivač i pokretač, Pisac, publicist
Oriovac, 09. 10. 1856.
Križevci, 24. 07. 1919.
Znanost
1849. - 1918.

Fran (Franjo) Srećko Gundrum-Oriovčanin hrvatski je liječnik i kulturni djelatnik. Gimnaziju je pohađao u Osijeku, Zagrebu i Požegi, gdje je 1875. maturirao. Studij medicine završio je 1882. u Beču. Djelovao je kao gradski fizik u Brodu na Savi, potom u različitim mjestima u Bugarskoj, a od 1894. do kraja života kao gradski fizik i ravnatelj bolnice u Križevcima te docent higijene na tamošnjem Gospodarskom učilištu. Istaknuo se kao zdravstveni prosvjetitelj i popularizator medicine, promicatelj higijenskoga načina življenja te kao borac protiv alkoholizma i pušenja; plodan medicinski pisac. Bio je osnivatelj i predsjednik Društva apstinenata Hrvatske i Slavonije, putopisac i književnik, prevoditelj s bugarskoga, numizmatičar i kolekcionar, pokretač i nositelj različitih društvenih djelatnosti u Križevcima. 
Objavio je brojne knjižice, priručnike i naputke o zdravstvu spolnoga života, provevši, zacijelo, jedno od prvih istraživanja o prostituciji uopće. Pisao je o njezi zubi, suzbijanju kožnih bolesti, o ovisnostima. Bavio se i liječničkom etikom te je 1899. dao prilog za sastavljanje kodeksa liječničke časti. Zdravstvene je članke objavljivao u novinama i časopisima (Liječnički vjesnik, Narodne novine i dr.). Mnoge njegove knjige bile su službeno preporučivane u svim pučkim i srednjim školama te učiteljskim školama (preparandijama) u Hrvatskoj i Slavoniji te u Dalmaciji i BiH, a knjiga Duhan nagrađena je u Parizu srebrnom kolajnom.

Izvor: 

 • Alkohol - otrovi (1904.)
 • O vožnji na biciklu (1904.)
 • Alkohol i djeca (1905.)
 • Apstinencija (1906.)
 • Njega zubi (1906.)
 • Nešto o tjelesnom odgoju djece (1909.)
 • Duhan (1911.)
 • Sušica u školi (1911.)
 • Alkohol i dijete: (kako alkohol djeluje na razvitak djeteta) (1912.)
 • Suzbijanje kužnih bolesti u školi (1912.)
 • Kako se kod nas suzbijaju spolne bolesti? (19--)