Josip Adamček

Sveučilišni profesor
Vuka, 13. 03. 1933.
Zagreb, 25. 12. 1995.
Umjetnost
1919. - 1990.

Osnovnu školu je pohađao u rodnom mjestu, gimnaziju u Osijeku, Požegi i Đakovu, a studij povijesti i filozofije na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Od 1978. godine je izvanredni, a od 1983. redovni profesor na Katedri za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Njegov znanstveni rad usmjeren je na istraživanje hrvatske povijesti u doba kasnog feudalizma, te agrarne odnose, a posebno seljačke bune od sredine 16. do sredine 19. stoljeća. 

  • Seljačka buna 1573. (1968.)
  • Agrarni odnosi u Hrvatskoj od sredine XV. do kraja XVIII. stoljeća (1977.)
  • Seljačke bune u Hrvatskoj u XVII. stoljeću (1985.)