Milko Jakšić

Akademik, Doktor znanosti, Počasni građanin
Požega, 1958.
Znanost
1991. - danas

Milko Jakšić je hrvatski fizičar. Diplomirao (1982.) i doktorirao (1989.) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Radi u Institutu Ruđer Bošković od 1994., znanstveni savjetnik je od 2004. Redoviti član HAZU-a od 2016. Bavi se razvojem instrumenata i metoda za nuklearna istraživanja i istraživanjem međudjelovanja ionskih snopova i tvari. Izgradio je složenu znanstvenoistraživačku infrastrukturu proširujući i unapređujući tandemski Van de Graaffov akcelerator u Laboratoriju za interakcije ionskih snopova. Otkrio je metodu za nadgledanje otpornosti detektora na zračenje praćenjem stvaranja defekata u siliciju i dijamantu zbog zračenja ionima; pridonio razvoju prvih membranskih detektora proleta električki nabijenih čestica izrađenih od monokristalnog dijamanta, što je posebno važno za razvitak hadronske terapije u medicini; sudjelovao u izgradnji tada (2010.) trećega na svijetu spektrometra masa s pobudom brzim teškim ionima. Metodu međudjelovanja ionskih snopova i tvari primjenjuje i u istraživanjima mikrokemijskoga sastava arheoloških predmeta.

  • Mionska komponenta pljuskova kozmičkog zračenja : magistarski rad (1986.)
  • Mjerenja distribucije elemenata PIXE spektroskopijom : disertacija (1989.)
  • Od Rutherforda i Van de Graaffa do nanotehnologija (1989.)
  • Materials characterisation using nuclear microscopy (koautor, 1996.)