Nikola Filipović

Nikola Filipović

Doktor znanosti, Sveučilišni profesor
Svilna kraj Pleternice, 31. 01. 1933.
Zagreb, 12. 02. 2007.
Znanost
1919. - 1990., 1991. - danas

Nikola Filipović je hrvatski pravnik. Gimnaziju je završio u Požegi, a pravni studij  je završio 1957. na Pravnome fakultetu u Zagrebu, gdje je 1985. i doktorirao. Nakon rada u sudstvu 1957. – 60., na Pravnome fakultetu u Zagrebu predavao ustavno pravo 1960. – 88. Član Ustavnoga suda SRH 1988.–91. i Ustavnoga suda RH 1991. – 99., kojemu je bio i dopredsjednikom 1991. – 93. Kao član Ustavne komisije sudjelovao u izradbi i donošenju Ustava RH 1990.

  • Ustavno pravo (koautor, 1974.)
  • Ustavno pravo i političke institucije (koautor, 1981.)
  • Ustavno pravo Republike Hrvatske (koautor, 1994.)