Oton Kučera

Doktor znanosti, Sveučilišni profesor
Petrinja, 31. 12. 1857.
Zagreb, 29. 12. 1931.
Znanost
1849. - 1918.

Oton Kučera je hrvatski prirodoslovac i popularizator znanosti i tehnike. Studirao je u Beču matematiku, fiziku i astronomiju, diplomirao 1877., usavršavao se u astronomiji na Bečkoj zvjezdarnici. Djelovao je kao profesor u gimnazijama u Vinkovcima, Požegi i Zagrebu te bio nastavnik matematike na Šumarskoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao (1899.) na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu. Bavio se poviješću egzaktnih znanosti i u tom je području izradio doktorsku disertaciju o Marinu Getaldiću. Potaknuo je osnivanje Zvjezdarnice Hrvatskoga prirodoslovnog društva na Popovu tornju u Zagrebu i bio njezinim ravnateljem 1903. – 13. i 1920. – 25. Bio je djelatan u društvenom životu kao član i predsjednik Matice hrvatske, predsjednik prvoga radiokluba u Zagrebu, predsjednik društva srednjoškolskih profesora. Napisao je ili preveo dvadesetak knjiga. Također autor udžbenika fizike za niže razrede gimnazije (1899.) te udžbenika eksperimentalne fizike za više i srednje i njima slične škole (1902). Po njemu je nazvan planetoid.

  • Crte o magnetizmu i elektricitetu (1891.)
  • Naše nebo (1895.)
  • Vrieme: crtice iz meteorologije (1897.)
  • Valovi i zrake (1903.)
  • Gibanja i sile: crtice iz mehanike neba i Zemlje (1915.)
  • Telegraf i telefon bez žica (1925.)