Zlatko Uzelac

Zlatko Uzelac

Sveučilišni profesor
Požega, 02. 04. 1953.
Zagreb, 09. 10. 2021.
Umjetnost
1991. - danas

Rođen u Požegi 2. travnja 1953. g. gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisao je povijest umjetnosti i arheologiju, a studirao je i sociologiju i etnologiju. Sudjelujući u reformama sveučilišta koncipirao je interdisciplinarni studij urbanizma, kojega je i diplomirao paralelno na Filozofskom i Arhitektonskom fakultetu.  

Radio je kao kustos muzeja, urbanist u projektnom birou te konzervator u zavodu za zaštitu spomenika kulture. Organizirao je izložbu o blagu crkve sv. Lovre u Požegi i potaknuo nastavak tada zastalih radova na obnovi crkve, te pokrenuo i koncipirao proces obnove kompleksa dvorca u Kutjevu. Bio je znanstveni istraživač u Institutu za povijest umjetnosti, a odslušao je i dvogodišnji poslijediplomski studij urbanizma na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Sudjelovao je u izradi različitih projekata. U Požegi je na pročelju crkve sv. Duha otkrio i valorizirao romanički portal iz 13. st. 

Od 2000. do 2004. g. bio je pomoćnik ministra za prostorno uređenje u Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja, a od 2002. i ravnatelj Zavoda za prostorno planiranje, te je pod njegovim vodstvom izrađeno prvo Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske.

Objavio je veći broj znanstvenih radova prvenstveno vezanih za baroknu te srednjovjekovnu baštinu Slavonije, a 2008. godine dobio je godišnju nagradu "Radovan Ivančević" Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za dugogodišnji znanstveno-istraživački i konzervatorski rad te doprinos struci obnovom Tvrđave u Slavonskom Brodu, a posebno za rekonstrukciju tvrđavske crkve sv. Ane.

Izvor: savjest.com

  • Vrata Roga (Hornwerk Thor) tvrđave Osijek, valorizacija i projekt prezentacije (koautor, 2018.)
  • Urbanističko-konzervatorska studija partera javnih prostora povijesne jezgre Kastva – unutar zidina s prijedlogom smjernica za obnovu i zaštitu (koautor, 2016.)
  • Dvorac princa Eugena Savojskog u Bilju (koautor, 2014.)
  • Urbanističko-konzervatorska studija partera javnih prostora osječke Tvrđe s prijedlogom konzervatorskih smjernica (koautor, 2014.)
  • Tvrđavska Crkva sv. Ane u Slavonskom Brodu Johanna Lucasa von Hildebrandta (2004.)
  • Idejni prijedlog korištenja dvorca Prandau-Normann u Valpovu (koautor, 1995.)
  • Sjeverni portal crkve Sv. Dimitrija (Sv. Duha) u Požegi (1995.)
  • Ratna razaranja i problemi obnove povijesnih gradova u Slavoniji (1994.)
  • Trg sv. Terezije u Požegi : pitanja urbogeneze (1994.)

Izvor: CROSBI, NSK