Doktor znanosti
Umjetnost
1919. - 1990.
14. 03. 1894. - 07. 12. 1967.

Akademik, Doktor znanosti...
Umjetnost
1849. - 1918.
13. 07. 1877. - 12. 08. 1947.

Doktor znanosti
Umjetnost
1849. - 1918., 1919. - 19...
11. 05. 1869. - 07. 03. 1944.

Doktor znanosti, Sveučili...
Znanost
1991. - danas
9. 03. 1937. - 26.04.2019.

Doktor znanosti
Umjetnost
1699. - 1848.
1786. - 1830.

Akademik, Doktor znanosti...
Umjetnost
1919. - 1990., 1991. - da...
02. 11. 1946.

Doktor znanosti, Sveučili...
Znanost
1919. - 1990., 1991. - da...
31. 01. 1933. - 12. 02. 2007.

Doktor znanosti, Sveučili...
Znanost
1849. - 1918., 1919. - 19...
17.06.1856. - 21.03.1927.

Doktor znanosti, Sveučili...
Znanost
1919. - 1990., 1991. - da...
24. 07. 1928. - 18. 12. 2003.

Akademik, Doktor znanosti...
Umjetnost
1919. - 1990.
13. 08. 1884. - 14. 01. 1962.