Počasni građanin
Umjetnost
1849. - 1918.
19. 01. 1805. - 01. 12. 1892.

Akademik, Doktor znanosti...
Umjetnost
1849. - 1918.
13. 07. 1877. - 12. 08. 1947.

Počasni građanin
Znanost
1849. - 1918.
10. 11. 1847. - 13. 02. 1912.

Akademik, Doktor znanosti...
Umjetnost
1919. - 1990., 1991. - da...
02. 11. 1946.

Akademik, Doktor znanosti...
Umjetnost
1919. - 1990.
13. 08. 1884. - 14. 01. 1962.

Akademik, Doktor znanosti...
Znanost
1991. - danas
1958.

Akademik, Doktor znanosti
Umjetnost
1919. - 1990., 1991. - da...
06. 11. 1930. - 28. 02. 2020.

Akademik, Počasni građani...
Umjetnost
1849. - 1918.
1827. - 1889.

Počasni građanin
Znanost
1849. - 1918., 1919. - 19...
25. 01. 1864. - 08. 06. 1934.

Akademik
Umjetnost
1991. - danas
21. 08. 1947. - 14.01.2022.