Akademik, Doktor znanosti...
Umjetnost
1849. - 1918.
13. 07. 1877. - 12. 08. 1947.

Akademik, Doktor znanosti...
Umjetnost
1919. - 1990., 1991. - da...
02. 11. 1946.

Pisac, publicist
Umjetnost
1849. - 1918.
14.07.1861. - 16.07.1911.

Akademik, Doktor znanosti...
Umjetnost
1919. - 1990.
13. 08. 1884. - 14. 01. 1962.

Akademik, Doktor znanosti...
Znanost
1991. - danas
1958.

Akademik, Doktor znanosti
Umjetnost
1919. - 1990., 1991. - da...
06. 11. 1930.

Akademik, Počasni građani...
Umjetnost
1849. - 1918.
1827. - 1889.

Akademik
Umjetnost
1991. - danas
21. 08. 1947.

Pisac, publicist
Znanost
1849. - 1918.
12.10.1867. - 22.07.1932.

Akademik, Doktor znanosti
Umjetnost
1849. - 1918.
13. 12. 1854. - 15. 01. 1938.