Doktor znanosti
Umjetnost
1919. - 1990.
14. 03. 1894. - 07. 12. 1967.

Akademik, Doktor znanosti...
Umjetnost
1849. - 1918.
13. 07. 1877. - 12. 08. 1947.

Doktor znanosti
Umjetnost
1849. - 1918., 1919. - 19...
11. 05. 1869. - 07. 03. 1944.

Doktor znanosti
Umjetnost
1699. - 1848.
1786. - 1830.

Akademik, Doktor znanosti...
Umjetnost
1919. - 1990., 1991. - da...
02. 11. 1946.

Akademik, Doktor znanosti...
Umjetnost
1919. - 1990.
13. 08. 1884. - 14. 01. 1962.

Doktor znanosti, Sveučili...
Umjetnost
1919. - 1990.
15. 09. 1913. - 13. 01. 1998.

Akademik, Doktor znanosti
Umjetnost
1919. - 1990., 1991. - da...
06. 11. 1930.

Akademik, Doktor znanosti
Umjetnost
1849. - 1918.
13. 12. 1854. - 15. 01. 1938.

Doktor znanosti, Sveučili...
Umjetnost
1699. - 1848.
15. 07. 1707. - 07. 10. 1781.