Doktor znanosti, Sveučili...
Znanost
1991. - danas
9. 03. 1937. - 26.04.2019.

Sveučilišni profesor
1919. - 1990., 1991. - da...
14. 11. 1905. - 5. 10. 1993.

Akademik, Doktor znanosti...
Umjetnost
1919. - 1990., 1991. - da...
02. 11. 1946.

Doktor znanosti, Sveučili...
Znanost
1919. - 1990., 1991. - da...
31. 01. 1933. - 12. 02. 2007.

Doktor znanosti, Sveučili...
Znanost
1919. - 1990., 1991. - da...
24. 07. 1928. - 18. 12. 2003.

Doktor znanosti, Sveučili...
Znanost
1919. - 1990., 1991. - da...
11. 07. 1937.

Doktor znanosti, Počasni ...
Umjetnost
1919. - 1990., 1991. - da...
26. 01. 1933. - 16. 10. 2003.

Akademik, Doktor znanosti...
Znanost
1919. - 1990., 1991. - da...
26. 09. 1933.

Sveučilišni profesor
Umjetnost
1991. - danas
02.04.1953.

Akademik, Doktor znanosti...
Umjetnost
1919. - 1990., 1991. - da...
18. 09. 1932. - 18. 10. 2010.