Sveučilišni profesor
Umjetnost
1919. - 1990.
13. 03. 1933. - 25. 12. 1995.

Doktor znanosti
Umjetnost
1919. - 1990.
14. 03. 1894. - 07. 12. 1967.

Doktor znanosti
Umjetnost
1849. - 1918., 1919. - 19...
11. 05. 1869. - 07. 03. 1944.

Akademik, Doktor znanosti...
Umjetnost
1919. - 1990., 1991. - da...
02. 11. 1946.

Umjetnost
1919. - 1990.
22.07.1930.

Akademik, Doktor znanosti...
Umjetnost
1919. - 1990.
13. 08. 1884. - 14. 01. 1962.

Doktor znanosti, Sveučili...
Umjetnost
1919. - 1990.
15. 09. 1913. - 13. 01. 1998.

Akademik, Doktor znanosti
Umjetnost
1919. - 1990., 1991. - da...
06. 11. 1930.

Akademik, Sveučilišni pro...
Umjetnost
1919. - 1990.
12. 07. 1874. - 21. 12. 1968.

Umjetnost
1919. - 1990.
26.02.1895. - 21.03.1963.