Akademik, Doktor znanosti...
Umjetnost
1919. - 1990., 1991. - da...
02. 11. 1946.

Doktor znanosti, Sveučili...
Znanost
1919. - 1990., 1991. - da...
31. 01. 1933. - 12. 02. 2007.

Znanost
1849. - 1918., 1919. - 19...
31. 07. 1869. - 14. 05. 1948.

Umjetnost
1991. - danas
08. 10. 1951.

Doktor znanosti, Sveučili...
Znanost
1919. - 1990., 1991. - da...
24. 07. 1928. - 18. 12. 2003.

Umjetnost
1919. - 1990.
22.07.1930.

Akademik, Doktor znanosti...
Umjetnost
1919. - 1990.
13. 08. 1884. - 14. 01. 1962.

Doktor znanosti, Sveučili...
Umjetnost
1919. - 1990.
15. 09. 1913. - 13. 01. 1998.

Akademik, Doktor znanosti...
Znanost
1991. - danas
1958.

Akademik, Doktor znanosti
Umjetnost
1919. - 1990., 1991. - da...
06. 11. 1930.