Doktor znanosti, Sveučili...
Umjetnost
1919. - 1990.
15. 09. 1913. - 13. 01. 1998.

Akademik, Doktor znanosti...
Znanost
1991. - danas
1958.

Akademik, Doktor znanosti
Umjetnost
1919. - 1990., 1991. - da...
06. 11. 1930. - 28. 02. 2020.

Akademik, Počasni građani...
Umjetnost
1849. - 1918.
1827. - 1889.

Sveučilišni profesor
Umjetnost
1699. - 1848.
9. 11. 1699. - 24. 08. 1777.

Počasni građanin
Znanost
1849. - 1918., 1919. - 19...
25. 01. 1864. - 08. 06. 1934.

Akademik
Umjetnost
1991. - danas
21. 08. 1947. - 14.01.2022.

Osnivač i pokretač
Umjetnost
1919. - 1990., 1991. - da...
18.10.1924. - 24.12.2010.

Znanost
1849. - 1918.
27. 05. 1839. - 19. 09. 1899.

Umjetnost
1849. - 1918.
25. 07. 1823. - 16. 09. 1877.