Akademik, Počasni građani...
Umjetnost
1849. - 1918.
1827. - 1889.

Sveučilišni profesor
Umjetnost
1699. - 1848.
9. 11. 1699. - 24. 08. 1777.

Počasni građanin
Znanost
1849. - 1918., 1919. - 19...
25. 01. 1864. - 08. 06. 1934.

Akademik
Umjetnost
1991. - danas
21. 08. 1947.

Znanost
1849. - 1918.
27. 05. 1839. - 19. 09. 1899.

Umjetnost
1849. - 1918.
25. 07. 1823. - 16. 09. 1877.

Počasni građanin
Umjetnost
1849. - 1918.
14. 12. 1885. - 16. 04. 1913.

Doktor znanosti, Sveučili...
Znanost
1849. - 1918.
31. 12. 1857. - 29. 12. 1931.

Umjetnost
1849. - 1918.
24. 08. 1863. - 12. 06. 1918.

Akademik, Doktor znanosti
Umjetnost
1849. - 1918.
13. 12. 1854. - 15. 01. 1938.