Doktor znanosti, Sveučili...
Umjetnost
1991. - danas
07. 03. 1944.

Umjetnost
1849. - 1918.
18. 10. 1843. - 13. 07. 1906.

Akademik, Doktor znanosti...
Znanost
1919. - 1990., 1991. - da...
26. 09. 1933. - 21. 04. 2022.

Sveučilišni profesor
Umjetnost
1991. - danas
02. 04. 1953. - 09. 10. 2021.

Akademik, Doktor znanosti...
Umjetnost
1919. - 1990., 1991. - da...
18. 09. 1932. - 18. 10. 2010.

Akademik, Doktor znanosti...
Znanost
1919. - 1990.
11. 11. 1903. - 13. 07. 1985.