BRIŽNO ČUVANA GRAĐA

Knjižnicu Gimnazije u Požegi činile su profesorska (kao najčešći naziv) i učenička knjižnica. Godine 1853. spominje se naziv knjižnica gimnasialna. „Od godine 1875. spominju se dvije knjižnice, i to učiteljska i učenička. One su dobile i zajednička sredstva za nabavljanje knjiga. Sigurno su imale i zajedničku prostoriju gdje su se čuvale sve do godine 1879./80., kada se posebno navode podaci za profesorsku, a posebno za učeničku knjižnicu.“

Građa u Muzeju

Obje knjižnice uvijek su imale svoje voditelje, čuvare koji su brinuli za njihovu građu. Često su to bili ravnatelji škole ili profesori književnosti, povijesti. Među navedenim knjižničarima svakako valja istaknuti Antuna Mazeka, koji je prvi započeo uređenje školske knjižnice došavši na mjesto nadstojnika knjižnice 1866. godine. Iduće je godine izlučio knjige koje nisu za upotrebu profesorima i učenicima te koje nemaju nikakvu znanstvenu vrijednost.

Antun Mazek

Osnivanjem Gimnazije nabavlja se i građa potrebna za nastavu. Prve nabavljene knjige, što nam je do danas poznato, kupljene su za 82 forinta 1725. godine, a to su bila djela crkvenih učitelja. Godine 1735. formirana je i knjižnica, zajedno s čitaonicom, gdje su đaci mogli učiti.“ (Potrebica, F. Povijest knjižnica Požeške kotline. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1995. Str. 31) U početku je uglavnom nabavljana teološko-filozofska literatura na grčkom i latinskom jeziku, a nakon što Gimnaziju preuzimaju pavlini, ekspavlini i franjevci, u drugoj polovici 18. stoljeća te 19. stoljeću, nabavlja se humanistička i religiozna literatura na latinskom, grčkom, njemačkom i drugim jezicima. U vrijeme Hrvatskoga narodnog preporoda nabavlja se i literatura na hrvatskom jeziku. Veliki broj knjiga i časopisa na hrvatskom jeziku iz toga razdoblja i danas se čuvaju u knjižnici.

Slika 1
Slika 2

Sredstva za nabavu novih knjiga dobivana su iz učeničkih davanja pri upisu u školu, a smjele su se nabaviti samo one knjige koje su odobrile prosvjetne vlasti. Učenici su također organizirali i plesove na kojima su prikupljali sredstva od kojih je dio utrošen i na kupnju knjiga. Iz godišnjih izvještaja saznajemo kako je knjižnica, osim kupnjom, obogaćivala svoj fond i putem donacija mnogih privatnih osoba te kulturnih i obrazovnih ustanova. Također je svake godine dobivala određen broj knjiga od hrvatskih književnih društava čijih je bila član.

Učenici su u čitaonici knjižnice mogli čitati i literaturu iz profesorske knjižnice. Profesori i učenici su rado posjećivali knjižnicu i služili se literaturom koja im je bila na raspolaganju o čemu svjedoči zabilješka M. Pintara: „Kad čovjek razgledava i pregledava knjige u ovoj biblioteci, opaža da su mnogo čitane. Često put su tekstu sa strane dodane bilješke i opaske.“ U knjižnici se i danas čuvaju knjige posudbi učenika i profesora. Najstarije su sačuvane knjige posudbi iz 50-ih i 60-ih godina 20. st.

NOVO DOBA

Knjižnica Gimnazije u Požegi multimedijalno je središte u kojemu učenici i profesori, ali i građani, šire svoje znanje i vidike. Građu knjižnice uglavnom čine lektirni naslovi, dok je ostala građa organizirana u sljedećim zbirkama: Referentna zbirka, Zavičajna zbirka Possegana, Zbirka beletristike i Zbirka literature na stranom jeziku. Za posudbu i obradu knjižnične građe koristi se računalni program Metel Win koji je u uporabi od 2009. godine. Korisnicima je dostupan mrežni katalog kako bi što lakše i brže mogli doći do informacija o željenim izvorima znanja. Putem društvene mreže Facebooka i mrežne stranice Škole na kojemu knjižnica ima svoj prostor korisnici se redovito obavještavaju o novitetima i događanjima u knjižnici.

 

Pronađi knjižnicu u virtualnoj šetnji Gimnazijom autora Hrvoja Mikolčevića, našeg bivšeg učenika.