Nakon osamostaljivanja Republike Hrvatske i ponovnog ustrojavanja Gimnazije kao samostalne škole od ožujka 1992. godine, valjalo je u redovnom odgojno-obrazovnom procesu što bolje primjenjivati novi opći i prirodoslovno-matematički gimnazijski program te pokrenuti školu u smjeru obnove nekadašnje tradicije i ugleda. Taj smjer i način djelovanja odredili smo uvažavajući ulogu i značenje požeške Gimnazije u obrazovnom, kulturnom i javnom životu Požege i Požeštine tijekom puna tri prethodna stoljeća kao škole široko otvorene lokalnoj zajednici koja povrh važne odgojno-obrazovne funkcije poduzima i preuzima raznovrsne vrijedne društveno-kulturne aktivnosti u suradnji s drugim ustanovama, poduzećima, društvima, udrugama i pojedincima.

NA PUTU OBNOVE UGLEDA I RAZVOJA ŠKOLE

Pročelje stare zgrade nakon rekonstrukcije

Stara zgrada Gimnazije temeljito je rekonstruirana 1997. godine nakon oštećenja od potresa u ljetu 1995. godine.

Pročelje nove zgrade

U rujnu 2009. godine preselili smo u novu zgradu, blizu stare zgrade u smjeru sjeveroistoka na mjestu nekadašnjeg Atletskog stadiona u Ulici dr. Franje Tuđmana.

Nova sportska dvorana 8

Zgotovili smo projekt (treći po redu!) za izgradnju školske sportske dvorane uz već izgrađenu novu zgradu s učioničkim prostorima i multimedijskim središtem. 

Mrežno mjesto iz 1999. godine

Požeška Gimnazija je među prvima, ako ne i prva škola u Hrvatskoj koja je izdavala učenicima svjedodžbe ispisane pomoću računala.

Suvremena računalna tehnologija

Među prvima smo, moguće i prvi objavili online zadatke za samoprovjeru osnovnoškolskog znanja potrebnog za uspješno praćenje nastavnog programa u prvom razredu gimnazije (tzv. inicijalne testove).