RAZNOVRSNI NAKLADNIČKI PROIZVODI

Od obnove gimnazijskog programa 1992. godine, priredili smo i objavili više različitih publikacija, samostalno ili u suradnji s drugim nakladnicima i vanjskim suradnicima. Par njih ostalo je do sada neobjavljeno, a sadržajno su praktično zgotovljene.

Gimnazijski godišnjak: školska godina 1992./93; školska godina 1993./94.

Gimnazija je tijekom tri stoljeća svoga postojanja izdavala godišnja izvješća koja svjedoče o životu i radu škole. Zadnje izvješće objavljeno je u obliku dvobroja za školske godine 1992./93 i 1993./94., dok su izvješća za školske godine od 1994 do 1998. pripremljena, ali nisu tiskana.

Sadržajno donose ljetopis škole, prikaze stručnih aktiva, knjižnice, zbirki i praktikuma, izvannastavnih aktivnosti, smotri i natjecanja, popise profesora i učenika, prikaze mature te statističke izvještaje.

Publikacija 2

Opis druge publikacije