Škola izvodi nastavne planove i programe opće, prirodoslovno-matematičke i jezične gimnazije u četverogodišnjem trajanju, čijim završavanjem učenik stječe srednju školsku spremu.

Izborni predmeti obvezni su tijekom cijele školske godine za sve učenike koji se za njih opredijele. Učenik bira izborni predmet ili izborne predmete pri upisu u prvi razred ili najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za iduću školsku godinu. Za uključivanje učenika u izbornu nastavu potrebna je pisana suglasnost roditelja. Učenik može prestati pohađati izborni predmet nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti Nastavničkom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu. Izborni predmet koji je prestao pohađati učenik mora zamijeniti drugim izbornim predmetom.

Fakultativni dio nastavnog plana i programa obuhvaća nastavne predmete, odnosno nastavne sadržaje kojima se zadovoljavaju interesi učenika u skladu s mogućnostima škole te sadržaje i oblike slobodnih aktivnosti. Ako se učenik opredijeli za fakultativni predmet, dužan ga je pohađati tijekom nastavne godine.

Za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju nekog predmeta škola organizira dopunsku nastavu, a za učenike koji pokazuju veći interes za neki nastavni predmet i/ili u njemu ostvaruju iznadprosječne rezultate organizira dodatnu nastavu.