Nastavničko vijeće čine svi nastavnici i stručni suradnici u Gimnaziji, a radi u sjednicama koje saziva i vodi ravnateljica. Sadržaj rada nastavničkog vijeća čine poslovi i zadaće određene Zakonom i Statutom te posebne stručne i metodičke teme kao vid permanentnog kolektivnog stručnog usavršavanja nastavnika. Ovo vijeće obvezno zasjeda na početku školske godine, na kraju svakog polugodišta i na kraju školske godine. U međuvremenu zasjeda po potrebi (otprilike jednom mjesečno).

ABECEDNI POPIS ČLANOVA NASTAVNIČKOG VIJEĆA

(u zagradama su navedeni nastavni predmeti koje izvode i njihova ravnateljska, suradnička ili druge uloge u vijeću)

A - Ć  
 • Barić-Pilić, Željko (tjelesna i zdravstvena kultura)
 • Bender, Žaklina (filozofija, logika, etika)
 • Bošković, Dora (slovački jezik)
 • Bošković, Stjepan (fizika)
 • Božić, Lidija (matematika)
 • Bunjevac, Stefan (politika i gospodarstvo, sociologija)
 • Čevapović, Ivor (povijest)
 • Čokrlić, Dubravka (engleski jezik)
 • Ćuže-Abramović, Vera (likovna umjetnost)
D - G
 • Devčić, Ivan (geografija)
 • Franić, Sanja (biologija)
 • Galić, Duška (hrvatski jezik)
 • Gložinić, Jelena (kemija)
 • Grabusin, Sanja (matematika, informatika)
 • Grbeš, Ivo (katolički vjeronauk)
 • Grgić, Eva (likovna umjetnost)
H - J
 • Humski, Hrvoje (informatika, administrator IT infrastrukture i servisa)
 • Ivanković, Marta (engleski jezik)
 • Ivanović, Izabela (sociologija, ispitna koordinatorica)
 • Ivčetić, Anamarija (hrvatski jezik, knjižničarka)
 • Jakopović, Anamarija (matematika, informatika)
 • Jambrek, Krešimir (biologija)
 • Janković-Pažin, Maja (engleski jezik, talijanski jezik)
 • Jurić, Miriam (latinski jezik)
K - O
 • Kajinić Čenić, Ivana (knjižničarka)
 • Katić, Anita (ravnateljica)
 • Katušić, Violeta (biologija)
 • Kovačević, Dalibor (informatika, satničar)
 • Lešić, Kristina (hrvatski jezik)
 • Louč, Vanda (matematika)
 • Mrkojević, Marija (hrvatski jezik)
 • Musil, Sanja (povijest, češki jezik)
P - Š
 • Pačić, Ivica (povijest)
 • Paškvan, Vlatka (engleski jezik)
 • Pavliček Rukav, Josipa (njemački jezik)
 • Peharda, Martina (kemija)
 • Puljašić, Nataša (hrvatski jezik)
 • Rajner, Ana (hrvatski jezik)
 • Regić Budimir, Maja (geografija)
 • Rukavina, Laura (engleski jezik, njemački jezik)
 • Siluković, Dragan (povijest, geografija)
 • Sovčik, Andrea (glazbena umjetnost)
 • Srdarević, Magdalena (matematika)
 • Šarić, Ivan (fizika)
T - Ž
 • Tonković-Rajšić, Snježana (njemački jezik)
 • Zima-Čevapović, Manuela (pedagoginja)
 • Zovko, Ivana (engleski jezik)
 • Žanetić, Ivo (psihologija, psiholog)
 • obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i interesima učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole
 • u suradnji s ravnateljem predlaže školski kurikulum
 • donosi fakultativni dio nastavnog plana i programa
 • ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine
 • organizira za učenike dopunsku i dodatnu nastavu
 • zaključuje o oblicima pružanja pomoći djeci koja imaju pravo školovanja u Republici Hrvatskoj, a koja ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik
 • odlučuje o zahtjevu učenika za promjenu programa tijekom školovanja
 • predlaže ravnatelju imenovanje razrednika
 • predlaže stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika
 • u dogovoru s ravnateljem osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje
 • odlučuje o zahtjevu učenika za preispitivanje zaključne ocjene
 • imenuje povjerenstva za polaganje ispita
 • obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Gimnazije.