Vijeće roditelja čine roditelji predstavnici svakog razrednog odjela (po jedan roditelj iz odjela). Vijeće roditelja radi u sjednicama, a ima predsjednika, zamjenika predsjednika i zapisničara. Sjednice saziva i vodi predsjednik u dogovoru s ravnateljem. Stručnu pomoć u radu Vijeću roditelja pružaju ravnatelj, tajnik i stručni suradnici. Vijeće roditelja ima pravo, putem svojih predstavnika, iskazivati prijedloge, mišljenja i zaključke ravnatelju, Nastavničkom i Razrednom vijeću. Predstavnici Vijeća roditelja imaju pravo sudjelovati u radu Nastavničkog i Razrednog vijeća kada je na dnevnom redu predmet što su ga oni inicirali. Sastaje se prema potrebi, najmanje jednom u polugodištu. Članovi Vijeća roditelja biraju se na roditeljskim sastancima svoga razrednog odjela. 

Datum - Naziv dokumenta (link na arhiv)

Članovi:

I.A Ivana Jukić Matijević

I.B Jelena Čokrlić

I.C Krunoslav Perić

I.D Kruno Petrović

II.A Maja Ploužek Dorontić

II.B Marija Kustura

II.C Miroslav Kovačević

II.D Dalibor Puharić

III.A Marija Glibo Čuljak - predsjednica Vijeća roditelja

III.B Mirjana Duvnjak

III.C Hrvoje Bogadi

III.D Danijel Gelenčir

III.E Suzana Mičević - Marušić

IV.A Marijana Tomić Rajić

IV.B Darija Lovrić

IV.C Željka Belunjak

IV.D Aida Del Vechio