Vijeće učenika čine učenici predstavnici svakog razrednog odjela (po jedan učenik iz odjela). Vijeće učenika ima predsjednika, zamjenika predsjednika i zapisničara.

Sjednice vijeća saziva i vodi predsjednik u dogovoru s ravnateljem. Stručnu pomoć u radu Vijeću učenika pružaju ravnatelj, tajnik i stručni suradnici. Vijeće učenika, putem predstavnika, ima pravo iskazivati svoje prijedloge i mišljenja ravnatelju, Nastavničkom vijeću i Razrednim vijećima.

Predstavnici Vijeća učenika imaju pravo sudjelovati u radu Nastavničkog i Razrednih vijeća kada je na dnevnom redu predmet što su ga oni inicirali. Sastaje se prema potrebi, a najmanje dva puta tijekom polugodišta.

Vijeće učenika Gimnazije, Požega (Foto: Marija Mrkojević)
Članovi:

1. A    Jakov Murar

1. B    Matej Miličević

1. C    Lucija Čulo

1. D    Monika Vukojević

1  E    Marta Peharda

2. A    Nika Bokor

2. B    Iva Banaj

2. C    Lovro Šarić

2. D    Anna Kuzmanović

2. E    Dana Damjanović

3. A    Kristijan Zeljko

3. B    Iris Šišić

3. C    Lucija Mijatović

3. D    Marta Čiko

4. A    Ena Špoler

4. B    Petar Lukačević

4. C    Helena Starčević

4. D    Sara Križanović