Vijeće učenika čine učenici predstavnici svakog razrednog odjela (po jedan učenik iz odjela). Vijeće učenika ima predsjednika, zamjenika predsjednika i zapisničara.

Sjednice vijeća saziva i vodi predsjednik u dogovoru s ravnateljem. Stručnu pomoć u radu Vijeću učenika pružaju ravnatelj, tajnik i stručni suradnici. Vijeće učenika, putem predstavnika, ima pravo iskazivati svoje prijedloge i mišljenja ravnatelju, Nastavničkom vijeću i Razrednim vijećima.

Predstavnici Vijeća učenika imaju pravo sudjelovati u radu Nastavničkog i Razrednih vijeća kada je na dnevnom redu predmet što su ga oni inicirali. Sastaje se prema potrebi, a najmanje dva puta tijekom polugodišta.

Članovi:

1. A    Marin Sesar

1. B    Mislav Radoš

1. C    Ivan Fahr

1. D    Klara Safundžić

2. A    Benedikt Romić

2. B    Marin Miletić

2. C    Helena Starčević

2. D    Ena Došen

3. A    Marta Pamuklić

3. B    Maja Hudeček

3. C    Lara Štajdohar

3. D    Marta Matoković

4. A    Antonio Bobek

4. B    Dinko Maslač

4. C    Karlo Maglica

4. D    Marko Obradović

4. E    Emanuel Ćosić