Vijeće učenika čine učenici predstavnici svakog razrednog odjela (po jedan učenik iz odjela).Vijeće učenika ima predsjednika, zamjenika predsjednika i zapisničara.

Sjednice vijeća saziva i vodi predsjednik u dogovoru s ravnateljem. Stručnu pomoć u radu Vijeću učenika pružaju ravnatelj, tajnik i stručni suradnici. Vijeće učenika, putem predstavnika, ima pravo iskazivati svoje prijedloge i mišljenja ravnatelju, Nastavničkom vijeću i Razrednim vijećima.

Predstavnici Vijeća učenika imaju pravo sudjelovati u radu Nastavničkog i Razrednih vijeća kada je na dnevnom redu predmet što su ga oni inicirali. Sastaje se prema potrebi, a najmanje dva puta tijekom polugodišta.

Datum - Naziv dokumenta (poveznica na arhiv)

Članovi:

I.A Marta Pamuklić

I.B Maja Hudeček

I.C Marta Hac

I.D Anita Kalauz

I.G Katja Munđar

II.A Mia Zekić

II.B Dinko Maslač

II.C Ana Romić

II.D Ena Bosmanić

II.E Ema Mičević-Marušić

II.G Luka Žiberna

III.A Marko Šarić

III.B Fran Romić

III.C Luka Stipić

III.D Dragana Pacina

III.G Klara Cerovac

IV.A Ana Skukan

IV.B Mateja Ostojić

IV.C Ivana Blažević

IV.D Karla Pavić

IV.E Iva Katić

IV.G Antun Glasnović