Health to meet you (Erasmus+ ka229)

Koordinator: Marija Mrkojević

Projektni tim: Magdalena Srdarević, Melita Gložinić, Violeta Katušić, Dragutin Kovačević, Ivo Žanetić, Stefan Bunjevac

Svrha projekta je osvijestiti učenike, roditelje, nastavnike i širu zajednicu o faktorima okoliša, o potrebi zdravijih prehrambenih navika i bavljenja sportskim aktivnostima te razmijeniti primjere dobre prakse i iskustva među europskim školama u razvoju strategija za oprezno korištenje IKT-a.

Tiles – A Cultural Journey From The Past To The Future (Erasmus+ ka229)

Koordinator: Marija Mrkojević

Projektni tim: Vera Ćuže-Abramović, Maja Smoljanović

Svrha projekta je obogaćivati razumijevanja učenika za različitost, ali i za zajedničke elemente europske baštine i kulture te obogaćivati razumijevanje, zanimanje, poštovanje i skrb za kulturnu baštinu.

Projekt EPAS - Škola ambasador Europskog parlamenta

Voditeljica: Izabela Ivanović

Program "Škola ambasador Europskog parlamenta" je usmjeren na rad sa srednjoškolcima s ciljem podizanja njihove razine znanja o Europskoj uniji i parlamentarnoj demokraciji te o pravima koja imaju kao europske građanke i građani. Srednjoškolce upoznajemo s radom i djelovanjem Europskog parlamenta kao institucije i upoznajemo s mogućnostima aktivnog sudjelovanja u kreiranju europskih politika.

Zlatko Bourek - jedan umjetnik, tri grada

Voditeljica: Vera Ćuže-Abramović

Projekt Sveta Lucija
Sveta Lucija

Voditeljice: Marina Farkaš i Sanja Musil

Lektira na mreži

Voditeljice: Ivana Kajinić Čenić i Anamarija Ivčetić

Učenici izrađuju kreativne uratke ponuđenih naslova u zadanom digitalnom alatu pod vodstvom svojih mentora: školskog knjižničara i nastavnika hrvatskoga jezika. Svaki kreativni uradak izrađuju maksimalno 4 učenika; svi učenici sudjeluju u projektu od njegovog početka do njegovog kraja - nema eliminacije. 

Projekt se provodi u četiri faze. Sve projektne faze imaju gotov identične korake, a započinju razdobljem za izradu kreativnog uratka u trajanju od jednog mjeseca i jednog tjedna, slijede vrednovanja uradaka te se završavaju evaluacijom. U završnoj se fazi rade završni uradci petnaestero najbolje vrednovanih skupina, a Prosudbeno povjerenstvo odabire tri najbolja uratka.

Mreža čitanja

Voditeljice: Ivana Kajinić Čenić i Anamarija Ivčetić

Mreža čitanja – kviz u znanju i kreativnosti sastoji se od dva dijela:

  • kviza znanja
  • prezentacije multimedijskog uratka.

Za sudjelovanje u kvizu učenici moraju pročitati zadane naslove. Osim u znanju, učenici se mogu natjecati i u izradi multimedijskog uratka (neovisno sudjeluju li u kvizu znanja ili ne). Natjecanje se provodi na školskoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Projekt ISE
ISE - Inspiring Science Education

Voditeljica: Sanja Grabusin

Projekt ODS
ODS – Open Discovery Space

Voditeljica: Sanja Grabusin

Centar izvrsnosti Dar Mar
Centar izvrsnosti Dar Mar

Voditeljica: Magdalena Srdarević

Projekt Gimnazijalci u svijetu glazbe
Gimnazijalci u svijetu glazbe

Voditeljica: Andrea Sovčik

Humanitarna akcija Gimnazijalci pomažu
Humanitarna akcija Gimnazijalci pomažu

Voditeljica: Žaklina Bender

Projekt Škole za Afriku
Humanitarna akcija Škole za Afriku

Voditeljica: Dubravka Čokrlić

Humanitarna akcija Posjet domovima starih i nemoćnih osoba
Humanitarna akcija Posjet domovima starih i nemoćnih osoba

Voditelj: Ivo Grbeš

Projekt Vježbaonica (HŠSS)
Projekt Vježbaonica (Hrvatski školski sportski savez)

Voditelj: Željko Barić-Pilić