Školska godina 2023./2024.

Polugodišta

Nastava se planira na osnovi 35, a za završni razred na osnovi 32 nastavna tjedna.

Nastava počinje 4. rujna 2023. godine, a završava 21. lipnja 2024.

Nastava se organizira u dva polugodišta, i to:

  • prvo polugodište, koje traje od 4. rujna do 22. prosinca 2023. godine
  • drugo polugodište, koje traje od 8. siječnja do 21. lipnja 2024. godine
  • nastava za završne razrede traje do 24. svibnja 2024. godine.

Dopunski rad za učenike završnih razreda koji iz jednog ili dva nastavna predmeta dobiju negativnu zaključnu ocjenu počinje: 3. lipnja 2024.

Dopunski rad za učenike prvih, drugih i trećih razreda koji iz jednog ili dva nastavna predmeta dobiju negativnu zaključnu ocjenu počinje: 24. lipnja 2024.

Popravni ispiti bit će: 22. i 23. kolovoza 2024. godine. 

Ispiti državne mature

  • ljetni rok od 31. svibnja do 27. lipnja 2024. godine
  • jesenski rok od 16. kolovoza do 30. kolovoza 2024. godine.

Učenički odmori

  • jesenski učenički odmor traje od 30. listopada do 1. studenog 2023. godine
  • prvi dio zimskog učeničkog odmora traje od 25. prosinca 2023. do 5. siječnja 2024. godine, s tim da nastava počinje 8. siječnja 2024.godine
  • drugi dio zimskog učeničkog odmora traje od 19. do 23. veljače 2024. godine, s tim da nastava počinje 26. veljače 2024. godine
  • proljetni učenički odmor traje od 28. ožujka do 5. travnja 2024. godine, s tim da nastava počinje 8. travnja 2024. godine
  • ljetni učenički odmor traje od 24. lipnja do 31. kolovoza 2024. godine.

Neradni dani

Prema Zakonu, blagdani i neradni dani tijekom školske godine prikazani su u tablici.

Blagdani i neradni dani šk. god. 2023./2024.