JAVNI POZIV TURISTIČKIM AGENCIJAMA  (2/2023.)

Pozivni natječaj za izvedbu višednevne školske ekskurzije u Republiku Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru (Dubrovnik, Kotor, Perast, Cetinje, Budva, Mostar) u terminu od 28. kolovoza do 1. rujna 2023. godine; 5 dana i 4 noćenja.

Molimo zainteresirane turističke agencije da nam pošalju svoje ponude za organizaciju višednevne školske ekskurzije učenika Gimnazije, Požega u Republiku Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru (Dubrovnik, Kotor, Perast, Cetinje, Budva, Mostar). Ekskurzija je planirana u školskoj godini 2022./23. u terminu od 28. kolovoza do 1. rujna 2023. godine, prema uvjetima opisanim u vezanom Obrascu poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (Broj ponude 2/2023)

Napomena: Osim uvjeta traženih u propisanome obrascu u ponudu uključiti sve troškove pedagoške pratnje s dnevnicama.

Molimo vas da ponude dostavite do 27. ožujka 2023. godine poštom ili osobno na adresu: Gimnazija, Požega, Dr. Franje Tuđmana 4/a, 34000 Požega, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj« i brojem ponude.

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA:                                                 RAVNATELJICA:                                       

Dragan Siluković, prof.                                                                     dr. sc. Vesna Vlašić

 

KLASA: 602-02/23-14/3
URBROJ: 2177-23-01/1-23-2
Požega, 15. ožujka 2023. godine