STARA ŠKOLA U NOVOJ ZGRADI ...

Gimnaziju u Požegi osnovali su zagrebački isusovci 1699. godine i jedna je od najstarijih srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Tijekom svoje bogate povijesti uvijek je bila uzorna odgojno-obrazovna ustanova, ključna u osposobljavanju mladih s područja Požeštine i cijele Slavonije za studiranje na visokim učilištima ili preuzimanje različitih službeničkih i poduzetničkih poslova u lokalnoj zajednici. Od rujna 2009. godine, smještena je u novoj zgradi u Požegi u Ulici dr. Franje Tuđmana broj 4A, prema ocjenama mnogih posjetitelja, jed­noj od najneobičnijih i najljepših školskih zgrada u Hrvatskoj. Uz uobičajene školske prostore, ima posebno uređen školski muzej, a na krovu zvjezdarnicu, jedinu u Slavoniji i Baranji, na tragu prvih astronomskih pro­matranja što ih je s požeškim gimnazijalci­ma izvodio profesor Oton Kučera potkraj 19. stoljeća.

 

Kliknite na sliku i krenite u virtualnu šetnju!

 

Sve učionice su opremljene prijenosnim računalom sa zvučnicima, projekcijskim platnom i LCD projektorom, bijelom i zelenom školskom pločom te ormarima za priručnu literaturu i nastavna pomaga­la, a specijalizacija učionica ostvarena je dodatnom standardnom praktikumskom i laboratorijskom opremom. Priključak na internet moguć je u svim učionicama i nastavničkim kabinetima, a cijela zgrada pokrivena je bežičnim interne­tom (brzina 1 Gbps) pa Škola koristi Carnet­ovu uslugu e-Dnevnik.

 

Informatički praktikum na 2. katu

 

Prostori za nastavu i izvannastavne aktivnosti:

 • 23 specijalizirane učionice 
 • 5 praktikuma s kabinetima za nastavu fizike, kemije, biologije i umjetnosti 
 • 2 informatičke učionice 
 • 15 nastavničkih kabineta sm­ještenih uz specijalizirane učionice i prakti­kume 
 • konferencijska dvorana s 90 radnih mjesta
 • knjižnica s velikom studijskom čitaonicom sa 60 radnih mjesta i aulom za školske priredbe sa 60 sjedećih mjesta 
 • nestandardno uređena i opremeljna mala dvorana za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture na tavanu i u podrumu te
 • nestandardno uređeno vanjsko vježbalište na građevinskom zemljištu buduće sportske dvorane.

 

 

Konferencijska dvorana
Auditorij u Knjižnici
 
324
GODINE
3
PROGRAMA
400
UČENIKA
18
ODJELA

... S BOGATIM PROGRAMOM ...

 

Laboratorijska vježba iz kemije
Program opće gimnazije uključuje učenje dva strana jezika. Većina učenika uči engleski kao prvi i njemački kao drugi strani jezik, a manjina njemački kao prvi i engleski kao drugi jezik. Od drugog razreda učenici mogu birati jedan od ponuđenih izbornih predmeta (2 sata tjed­no), a ponuda se svake nastavne godine prilagođava mogućnostima škole i zanimanju učenika. Informatika se obvezno pohađa samo u prvom razredu, a likovna i glazbena umjetnost pohađaju se sve četiri godine.
U našoj se Gimnaziji izvodi B-inačica programa prirodoslovno-matematičke gimnazije s jednim stranim jezikom te povećanom satnicom matematike, informatike i fizike. U ovom programu nema izborne nastave, informatika se pohađa sve četiri godine, a likovna i glazbena umjetnost samo prve dvije.
Program jezične gimnazije uključuje učenje engleskog kao prvog, a njemačkog kao drugog stranog jezika, s pojačanom satnicom u oba jezika u odnosu na opću gimnaziju. U 3. i 4. razredu nema nastave fizike (2 sata tjedno), već se umjesto toga izvodi prošireni program stranih jezika. U ovom programu nema izborne nastave, manja je satnica matematike za 1 sat u prva dva razreda, u odnosu na opću gimnaziju, a informatika se pohađa samo u 2. razredu. Likovna i glazbena umjetnost pohađa se u prve dvije godine.
Uveli smo fakultativnu nastavu Češkog jezika čime pokazujemo brigu za manjine. U programu opće gimnazije, nudimo izborne predmete koji mogu zadovoljiti potrebe učenika za širenjem općeg programa u matematici, informatici i prirodoslovlju ili društvenim, humanističkim i umjetničkim predmetima te jezicima. 
Našim učenicima nudimo mnogo raznovrsnih izvannastavnih aktivnosti u kojima mogu zadovoljiti potrebe za vlastitim istraživačkim i kreativnim izrazom te društvenim aktivizmom.
Gimnazija je provela ili provodi mnogobrojne školske projekte, od lokalne do međunarodne razine. Sudjelovanjem u projektima učenici povezuju i primjenjuju znanja i vještine iz različitih predmetnih područja te razvijaju kompetencije za timski rad i suradnju na materinskom i stranim jezicima. 
Organiziramo dodatne pripreme za državnu maturu subotom u slobodno vrijeme, zimske škole fizike, matematike, informatike i robotike, različite radionice u Centru izvrsnosti Dar Mar te gostujuća predavanja priznatih stručnjaka i umjetnika te naših uspješnih bivših učenika. Osobito potičemo redovito sudjelovanje naših učenika na županijskim, regionalnim i državnim natjecanjima te susretima i smotrama učeničkog stvaralaštva na kojima postižu zapažene rezultate. Organiziramo susrete bivših učenika studenata s maturantima što našim maturantima pomaže u traženju odgovora na pitanja vezana uz buduće studiranje.

 

… U POTICAJNOM OKRUŽJU …

Požega je smještena u sjeveroistočnom dijelu Hrvatske, na krajnjoj južnoj točki Požeške kotline, uz rijeku Orljavu. Na sjevernom rubu Požeške kotline je Park prirode Papuk s Geoparkom, a zaštićena prirodna područja su: Sovsko jezero, Park u Trenkovu, Park u Kutjevu, Park u Lipiku i područja ekološke mreže Europske unije Natura 2000. Grad Požega ima oko 28000 stanovnika, središte je Požeško-slavonske županije, sjedište Požeške biskupije i Veleučilišta te više javnih ustanova u kulturi, a Požeška kotlina općenito obiluje vrijednim materijalnim i nematerijalnim kulturnim spomenicima i raznovrsnim kulturnim događanjima. Gimnazija je od početka rujna 2009. godine smještena u novoj školskoj zgradi u središtu Požege, u Ulici dr. Franje Tuđmana broj 4/A

 

Potok Dubočanka u Parku prirode Papuk
Park prirode Papuk - Slap na potoku Dubočanka u blizini Velike.
Pogled na Požegu
Požega - Zvonik Sv. Duha i sjeverozapadni dio Požeške kotline
Katedrala sv. Terezije Avilske
Katedrala sv. Terezije Avilske - Interijer nakon temeljite obnove.

... JAMČI USPJEH ...

Na županijskim natjecanjima i smotrama godišnje u prosjeku sudjeluje oko 50 % naših učenica i učenika. Na regionalnim i državnim natjecanjima i smotrama godišnje sudjeluje oko 5 % naših učenica i učenika od kojih je do sada oko 50 % zauzelo neko od prvih 10 mjesta (top 10). Pobjednike, državne prvakinje i prvake imali smo u: informatici, novinarstvu, likovnom izrazu, literarnom izrazu, filmu, fizici, matematici, poznavanju EU, hrvatskom jeziku, na školskom laboratoriju (slave), na međunarodnom turniru mladih prirodoslovaca, na festivalu znanosti, na Goranovom proljeću u kategoriji srednjoškolaca.

 

 

Na srednjoeuropskoj (CEOI) i međunarodnoj informatičkoj olimpijadi (IOI) naši predstavnici osvojili su 4 zlatne, 3 srebrne i 4 brončane medalje. Na svjetskom natjecanju Američke kompjutorske znanstvene lige (ACSL) naše juniorske ekipe osvojile su 2. i 3. mjesto. Na Međunarodnom turniru mladih prirodoslovaca (IYNT) unatrag četiri godine za redom Hrvatska reprezentacija osvajala je medalje: zlatnu, srebrnu i dvije brončane, a svake godine po jedan član reprezentacije bio je iz naše škole. Naš tim je tri puta bio najbolji školski tim na svijetu u tematskim kvizovima znanja u okviru UNESCO-ovog globalnog interkulturalnog projekta „This is our time“.

 

 

... SVAKOM UČENIKU I UČENICI KOJA ...

 

ZNA . . .

 • da za upis na studij treba uspješno položiti zahtjevnu državnu maturu.
 • da se državna matura polaže po gimnazijskom programu.
 • da gimnazija najbolje priprema kandidate za polaganje državne mature.
 • da raznovrsni gimnazijski programi nude prilike za temeljito propitivanje odluke o izboru studija.
 • da se završetkom gimnazijskog programa ne stječe zvanje.
 • da gimnazija ne osposobljava za tržište rada i zapošljavanje.
 • da je uspjeh u školi zajamčen redovitim i vještim učenjem.

ŽELI . . .

 • učiti i svakoga dana naučiti nešto novo.
 • razumjeti prirodne, društvene i gospodarske procese.
 • upoznati raznolikost zavičajne, nacionalne i svjetske prirode i kulture.
 • stvaralački izražavati svoje osjećaje i misli te uživati u umjetnosti.
 • svladati umijeće znanstvenog raspravljanja i argumentiranja.
 • pokretati društvene promjene za pravedno i odgovorno društvo znanja.
 • darivati i pomagati potrebitima i onima koji pate.
 • upisati i uspješno završiti željeni studij.