GIMNAZIJA, POŽEGA

DR. FRANJE TUĐMANA 4A

OIB:11447004517

KLASA: 112-02/24-01/2

URBROJ: 2177-23-01/1-24-7

Požega, 28. 5. 2024. godine

 

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ČISTAČICE - SPREMAČICE (NA ODREĐENO, NEPUNO RADNO VRIJEME – 20 SATI TJEDNO)

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto spremačice na određeno i nepuno vrijeme (20 sati tjedno), objavljen dana 21. svibnja 2024. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Gimnazije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, obavještava kako će se testiranje (pisani dio) održati dana 4. lipnja 2024. godine s početkom u 8,00 sati u prostorijama Gimnazije Požega, Dr. Franje Tuđmana 4A.

Lista kandidata koji mogu pristupiti testiranju te razgovoru (intervjuu) bit će objavljeni na web stranici Škole nekoliko dana prije testiranja. Pri dolasku na testiranje svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

 

1. RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

PISANA PROVJERA ZNANJA – provjera znanja bitnih za rad čistačice - spremačice.

IZVORI ZA PROVJERU ZNANJA:

  1. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (Narodne novine br. 2/2011)
  2. Kućni red Gimnazije, Požega
  3. Etički kodeks Gimnazije, Požega

RAZGOVOR (INTERVJU) S KANDIDATIMA – o interesu, ciljevima i motivaciji za rad na radnom mjestu spremačice.

Pisana provjera znanja – testiranja vrednuje se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio ako je na pisanoj provjeri (testiranju) ostvario najmanje 50% bodova. Kandidati koji zadovolje na pisanoj provjeri imaju pravo pristupiti razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom, koji će se održati dana 29. svibnja 2024. godine, s početkom u 10,00 sati u prostorijama Gimnazije Požega, Dr. Franje Tuđmana 4A.

Kandidat na razgovoru (intervjuu) može ostvariti ukupno 10 bodova, koji se pribrajaju ukupnom rezultatu ostvarenom na pisanom dijelu testiranja.

 

2.  PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta..

2.  Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

3.  Za pismenu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od: - provjera znanja bitnih za rad čistačice - spremačice. Pismena provjera znanja ukupno traje 45 minuta. 

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

- koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja,

- razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov test provjere znanja Povjerenstvo neće ocjenjivati.

4. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interes, ciljeve i motivaciju istih za rad na radnom mjestu čistačice - spremačice.

5. Nakon provedbe intervjua, Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru (intervju).

6. Povjerenstvo dostavlja ravnateljici izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru, a ravnateljica odlučuje o zasnivanju radnog odnosa s izabranim kandidatom uz prethodnu suglasnost Školskog odbora.

 

 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA