GIMNAZIJA, POŽEGA

DR. FRANJE TUĐMANA 4/a

OIB: 11447004517

KLASA: 112-02/23-02/2

URBROJ: 2177-23-01/1-23-57

Požega, 11. listopad 2023. godine

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA - RADNO MJESTO ADMNISITRATIVNOG RADNIKA

 

Popis kandidata prijavljenih na natječaj za popunjavanje radnog mjesta – administrativnog radnika koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja (ostvarili najmanje 50% bodova) i imaju pravo pristupiti usmenom ispitu:

 

  1. Senka P.
  2. Ivana K.

 

 

Usmeni ispit održat će se 11. listopada 2023. godine u 12:00 sati u uredu ravnateljice Gimnazije, Požega.

 

Kandidati koji nisu zadovoljili na pisanoj provjeri znanja imaju pravo uvida u svoje testove.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata