Filip Potrebica

Doktor znanosti, Počasni građanin, Sveučilišni profesor
Cicrina kraj Ravnoga, 26. 01. 1933.
Požega, 16. 10. 2003.
Umjetnost
1919. - 1990., 1991. - danas

Filip Potrebica hrvatski je povjesničar. Godine 1958. je diplomirao, a 1981. doktorirao povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Isprva je radio kao profesor povijesti i povijesti umjetnosti na požeškoj gimnaziji, a bio je i direktor gimnazije. Od 1983. bio je docent na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, gdje je predavao metodiku nastave povijesti (od 1988. izvanredni, od 1996. redoviti profesor). Sudjelovao u pokretanju više izdanja: Požeški zbornik (1961.), Vjesnik Historijskog arhiva i Muzeja Požeške kotline (1962.), Omladinska riječ (1965.), Traženja (1969.), Almanah Zlatna dolina (1970.). Ujedno je bio pokretač i glavni urednik časopisa Zlatna dolina (od 1995.) te edicije Biblioteka Posegana. Osim mnogobrojnih rasprava, stručnih i znanstvenih radova iz prošlosti požeške gimnazije, grada Požege i Požeške županije kao i povijesti Slavonije XVII. – XIX. st., napisao je više metodičkih priručnika, udžbenika i didaktičkih pomagala za nastavu povijesti. Godine 2004. objavljena je Spomenica Filipa Potrebice.

  • Povijest knjižnica Požeške kotline (1976.)
  • Povijest vinogradarstva i podrumarstva u Požeškoj kotlini (1983.)
  • Požeška županija za revolucije 1848.–1849. (1984.)
  • Obrt u gradu Požegi i Požeškoj kotlini (1985.)
  • Razvoj elektrifikacije i plinofikacije u Požeškoj kotlini (1988.)
  • Tri stoljeća požeške gimnazije (1994.)
  • Požega: crkva Svete Terezije Avilske (1996.)