Julije Kempf

Počasni građanin
Požega, 25. 01. 1864.
Požega, 08. 06. 1934.
Znanost
1849. - 1918., 1919. - 1990.

Kempf, Julije, hrvatski učitelj, pedagoški pisac i povjesničar. Završio je učiteljsku školu u Zagrebu. Od 1884. bio je učitelj u Novom Vinodolu, Zagrebu, potom ravnatelj i školski nadzornik u Požegi, gdje je osnovao Gradski kulturno-historijski muzej (1925.) i bio njegov prvi upravitelj. Proučavao je povijest Slavonije, posebno požeškoga kraja, priredio je i objavio radove iz kulturne povijesti (Dnevnik Ane Jelisave Janković,1933), pisao zemljopisne crtice i putopise hrvatskih istraživača namijenjene mladeži. Imenovan počasnim građaninom Požege.

  • Mladom đačetu 1000 riječi iz hrvatske povijesti (1910.)
  • Požega, zemljopisne bilješke iz okoline i prilozi za povijest slobodnog i kraljevskog grada Požege i požeške županije (1910.)
  • Iz Požeške kotline - zemljopisne i povijesne crtice za mladež (1914.)
  • Od Save do Adrije Bosnom i Hercegovinom : crtice za mladež  (1923.)
  • Oko Psunja : zemljopisno-povijesne crtice za mladež (1924.)
  • Iz prošlosti Požege i požeške županije (1926.)
  • Lječilište Topusko u Hrvatskoj (1929.)
  • neobjavljeni rukopis Moji memoari (nastali neposredno pred smrt 1933. i 1934.)
  • Moja požeška sjećanja (posmrtno, 1996).