Tomo Maretić

Akademik, Doktor znanosti
Virovitica, 13. 12. 1854.
Zagreb, 15. 01. 1938.
Umjetnost
1849. - 1918.

Ovaj ugledni jezikoslovac je polazio pučku školu u Virovitici, a gimnaziju u Varaždinu, Požegi i Zagrebu. Na zagrebačkome Sveučilištu diplomirao je trogodišnji studij slavistike i klasične filologije. Doktorirao je disertacijom (na području slavistike i filozofije). O nekim pojavama kvantitete u jeziku hrvatskom ili srpskom, a usavršavao se u Pragu i Leipzigu. Član je JAZU od 1883. godine, a njen predsjednik je od 1915. do 1918. godine. Kao član Unionističke stranke u više je navrata bio zastupnik u Hrvatskom saboru. Bio je sljedbenik i glavni zagovornik Karadžićevih jezičnih rješenja u Hrvatskoj. 

  • O narodnoj zagonetci hrvatskoj (1881.)
  • Studije iz pučkoga vjerovanja i pričanja u Hrvata i Srba (1882.)
  • Misli o umjetnom svjetskom jeziku (1892.)
  • Istorija hrvatskoga pravopisa latinskijem slovima (1889.)
  • Slaveni u davnini (1889.)
  • Gramatika hrvatskoga jezika: za niže razrede srednjih škola (1899.)
  • Naša narodna epika (1909.)