Tomo Matić

Akademik, Sveučilišni profesor
Slavonski Brod, 12. 07. 1874.
Zagreb, 21. 12. 1968.
Umjetnost
1919. - 1990.

Matić, Tomo je hrvatski književni i kulturni povjesničar i filolog. Studij slavistike i romanistike završio je u Beču 1896., gdje je iste godine i doktorirao. Od 1904. do propasti Monarhije bio je u Beču redaktor hrvatskog izdanja Liste državnih zakona. Radio je i kao gimnazijski profesor i ravnatelj u Splitu, Osijeku i Zagrebu. Od 1942. bio je predsjednik HAZU, nakon poslijeratne obnove JAZU nije više bio akademikom. Objavio je više monografija i studija s područja starije hrvatske književnosti u duhu Jagićeve slavističke škole, a osobitu je pozornost posvećivao književnosti XVIII. st. u Slavoniji (Hrvatski književnici mletačke Dalmacije i život njihova doba,1925. – 27.; Prosvjetni i književni rad u Slavoniji prije Preporoda, 1945.; Slavonsko selo u djelima hrvatskih pisaca potkraj osamnaestoga vijeka, u Radu JAZU, 1962., i dr.). Proučavao je razvoj hrvatskog školstva, kazališta, povijesno-pravne dokumente i dr. Znatnih je priloga dao proučavanju hrvatskog jezika, poglavito leksikografije, a posebno se istaknuo filološko-tekstološkim radom na kritičkim izdanjima tekstova starih hrvatskih pisaca u edicijama Stari pisci hrvatski Građa za povijest književnosti hrvatske.

  • Hrvatski književnici mletačke Dalmacije i život njihova doba (1926.)
  • Prosvjetni i književni rad u Slavoniji prije Preporoda (1945.) 
  • Slavonsko selo u djelima hrvatskih pisaca potkraj osamnaestoga vijeka (Rad, JAZU, 1962.)